Trafonun Güvenli Montajı ile ilgili Hususlar

Trafonun Güvenli Montajı ile ilgili Hususlar

Trafonun güvenli montajı için 5 kural

Trafonun güvenli montajı ile ilgili hususlar, transformatörün montajı ve işletimi sırasında güvenlik yönetmeliklerine sıkı sıkıya uyulması iki temel nedenden dolayı üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur:

Her şeyden önce tesisatın elektrik teçhizatını ve elektrik tesisatının tamamını korumak ama en çok da insan hayatını kazalardan korumak.

İkinci olarak, transformatörün montajı ve işletimi sırasında gerekli prosedürler uygulanmadığı takdirde geçerliliği sona eren garantinin geçerliliğini sağlamak.

Aşağıda, bir transformatörün montajı sırasında kesinlikle uyulması gereken beş ana güvenlik yönergesini analiz ediyoruz.

 

  1. Kurulum sertifikalı bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

Trafo montajı kolay ve basit gibi görünse de, gerçekte, deneyimlerimizle de gördüğümüz gibi, sertifikalı bir elektrikçi tarafından yapılmadığı takdirde çok tehlikeli olabilir. Aynısı, trafo üzerinde gelecekteki diğer müdahaleler için de geçerlidir.

  1. Doğru nominal güç seçimi

Transformatörün nominal gücünün seçimi sırasında, giriş gerilimlerindeki +%10’a kadar olan dalgalanmaların dikkate alınması gerekir, bu da toplam güçte aynı dalgalanmaya neden olur ve transformatörün aşırı yüklenmesine neden olabilir. Sonuç olarak, nominal gücün temel hesabına +%10’luk bir tolerans eklenmelidir.

  1. Yükün güç faktörünün kontrolü

Görünen güç (VA) olarak trafo gücünün hesaplanmasına dahil edilmesi için yükün güç faktörünün kontrol edilmesi gerekir (örn. Floresan lambalar, ekonomik lambalar, HQI, LED, motorlar, vb.). Bu şekilde, trafoyu fiilen aşırı yükleyen görünen (VA) yerine yükün aktif gücüne (W) göre trafo seçiminin yaygın hatası önlenir.

  1. Maksimum yükün hat üzerindeki giriş-çıkış gerilimini kontrol etme

Trafonun bağlı olduğu hattın maksimum yükünde giriş – çıkış geriliminin kontrol edilmesi devre çalışmaya başladığında önemlidir. Gerilim düşüşü nominalin %6’sının üzerindeyse (besleme gerilimi nominalken) trafo aşırı yüklenir. Bu durumda, transformatörün nominal gücü daha büyük olanla değiştirilmesi gerekir. Gerilim düşümü nominalin %6’sının altına düştüğünde, doğru transformatörün seçildiğinden emin olunabilir.

  1. Trafonun uygun satışı

Bir trafo kurulurken, ortam sıcaklığı sınırlarında uygun ve yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Trafo işaretinde bu sınırın belirtilmemesi durumunda, 25°C’lik bir ortam sıcaklığı dikkate alınmalıdır (EN 61558-1 standardı, bölüm 8.1.ο’ya göre). Yayılan ısı, gücü ile orantılıdır.

Transformatörün altına ısı yayan bileşenlerin montajından kaçınılmalıdır (dikey kurulum durumunda). Elektronik devreler gibi ısıya duyarlı bileşenler uygun şekilde monte edilmelidir.

Ne yazık ki, trafoların hava geçirmez ticari kutulara montajı yaygın bir uygulamadır ve bu da uygun havalandırmayı açıkça engellemektedir. Bu uygulamanın bir sonucu olarak, üretilen ısı ortam sıcaklığını sürekli yükselttiğinden ve trafoyu sabit bir aşırı ısınmaya sürüklediğinden, trafo tahrip olur.