Kuru Tip Trafolarda Bakır ve Alüminyum Sargılar

Kuru Tip Trafolarda Bakır ve Alüminyum Sargılar

Trafolar temelde, biri doğrudan kaynaktan güç çeken, diğeri ise onu yüke aktaran iki sargıdan oluşur. Bobin olarak da adlandırılan bu sargılarda tipik olarak bakır tel veya alüminyum tel kullanılmaktadır. Trafonun kullanılacağı ortam ve ihtiyaca bağlı olarak birinin diğerine tercih edilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu yazıda kısaca bu iki alternatifi kıyaslamaya çalışalım.

Güvenilirlik

Alçak gerilim trafolarında bakır ve alüminyum sargılar aynı işlevleri sağlarlar. Bununla birlikte aluminyum sargılar, bakır sargı iletkenliğinin %62’sine sahiptirler. Bu yüzden bakır trafo sargıları çok daha etkili bir elektrik iletkeni olduğundan öne çıkmaktadır.

Uygun yalıtım, her iki sargı türünün de enerji kaybı faktörlerinin eşit kalmasını sağlamaya yardımcı olabilmektedir. Sargıların boyutu da ısı kaybını etkiler ve alüminyum buna uyum sağlamak için kolayca boyutlandırılabilir. Buna rağmen, fiziksel güç ve deformasyona karşı direnci, bakırı daha uzun vadeli güvenilir bir malzeme yapmaktadır.

Çalışma Ömrü

Bakır ve aluminyum sargılı transformatörlerin çalışma ömrü genellikle eşittir. Tasarım iyileştirmeleri, alüminyumu arıza akımı gerilimlerine karşı dayanıklı hale getirmiş olsa da, bakır genellikle daha dayanıklı bir seçenek olmaktadır.

İşletme maliyetleri

Bakır sargılar tipik olarak kuru tip transformatörlerdeki alüminyum sargılardan daha küçük bir kesit alanı kaplar. Bakır sargılı transformatörlere kıyasla, daha geniş alüminyum sargılar, daha düşük akım yoğunlukları ile sonuçlanarak daha düşük ısı kaybı oranına yol açar. Bakır sargılardaki bobinler genellikle daha sıkıdır ve daha düşük akım yoğunluklarında çalışacak şekilde optimize edilebilirler. Modern tasarımlarda, uzun vadeli operasyonel maliyet etkinliği açısından bakır sargılar daha iyi performans göstermektedir. Ancak özellikle bütçe odaklı projelerde ilk satın alma maliyetinin düşük olması nedeniyle aluminyum sargılar da tercih edilebilmektedir.

Trafo, transformatör imalatında hem bakır hem de alüminyum sargılar yaygın olarak kullanılsa da, bakır kuru tip transformatör uygulamaları için endüstri standardı olma eğilimindedir.